De oude poort verdwijnt……..

terug naar overzicht

Maandag, 19 maart 2018

Inderdaad de oude poort die toegang gaf tot de ligplaats verdwijnt en wordt vervangen door een nieuwe. Wel blijft er een herkenning aan zitten zoals de letters van onze vereniging. De nieuwe poort wordt voorzien van een nieuw slot t.w. een (druppel)slot. Dit druppelslot is gekozen om tevens bij te houden wie er wanneer op het terrein aanwezig is.

 dit kan in ons voordeel werken als we bij
calamiteiten terug kunnen vallen op leden die er waren en misschien wat hebben opgemerkt. Tussen
tijden daarin geven ons direct gelegenheid om de exacte beelden op te vragen op de server van de
camerabewaking (minder zoektijd). 

Maar goed dat terzijde. Er is veel werk verricht met de voorbereiding door Ron Menting, Henk ten
Broeke en daarnaast, niet onbelangrijk, door de mensen die de poort hebben vervaardigd t.w. Gert
Supheert en Theo Piek. In de schuur van Henk Supheert is e.e.a. aan elkaar gelast en het geheel ziet
er keurig uit. Een poort die er weer jaren tegen aan kan. 

Vooral voor de botenhouders verandert er dus wat. Als de poort geplaatst wordt worden zij verwacht
om de goede sleutel op te halen. De oude niet weggooien want deze moet men gebruiken voor de
deuren van de loodsen. Dus dit moet organisatorisch nog in goede banen geleid worden. 

T.z.t. krijgen alle botenhouders hiervan bericht wanneer de sleutel kan worden opgehaald. Het
bestuur stelt zich voor een drietal momenten te benoemen in de uitnodigingsbrief waarbij u zelf de
geschikte datum kunt aangeven. 

Aan de nieuwe sleutel zijn geen extra kosten verbonden.