Nieuwe secretaris

Met ingang van 25 april kunt u terecht voor vragen bij onze nieuwe Secretaris: 
Willem Swaters, Gaffeldreef 21, 7006 KP Doetinchem. Mob. 06-53859621 e-mail: w.swaters@wrij.nl

Verandering van adres en aanvraag/correctie Vispas bij:
Ledenadministratie: Nico Visser Tel. 0314-341214 E-mail hsvderietvoorn@kpnmail.nl