Bootvissen reglement

WEDSTRIJDREGLEMENT
H.S.V. DE RIETVOORN DOETINCHEM

1. Bij de uitgave van dit reglement vervallen alle vorige reglementen.

2. De max. hengellengte bij bootvissen is 7 meter. Hengels met opwindmechanisme is verboden.

3. Gevist dient te worden met één hengel. Het is toegestaan maximaal één getuigde top of topset onder handbereik te hebben.
4. Loting is één uur voor aanvang van de wedstrijd, indien u later komt zal er voor u een steknummer klaarliggen. Er wordt geloot door een willekeurige deelnemer aan de wedstrijd.

5. De vakindeling wordt vastgesteld bij de eerste wedstrijd, afhankelijk van het aantal deelnemers. Er is één middenvak en één kop / staartvak.

6. Er wordt gevist op gewicht alle maten, met een punten en vakkensysteem in een door de wedstrijdcommissie aan te wijzen water. De slechtste wedstrijd uit een serie valt af voor het eindresultaat. Snoek en snoekbaars en paling tellen niet mee.

7. Het is verboden te vissen of te voeren met gekleurd aas en muggenlarven (verse de vase). Alleen wettelijk toegestaan aas mag worden gebruikt.

8. Men dient achter zijn steknummer plaats te nemen. Indien dit niet mogelijk is mag men zowel naar links als naar rechts één meter uitwijken.

9. Het schepnet mag alleen worden gebruikt om gehaakte vis te landen. Het gebruik van een stalen leefnet is verboden.

10. Na het eerste signaal mag direct gevist worden, er mag tijdens de eerste 5 minuten van de wedstrijd zwaar gevoerd worden, daarna is alleen licht bijvoeren toegestaan. Bij wedstrijden in Sportpark Zuid is voeren zeer beperkt toegestaan. Maximaal 1 kg. aangemaakt voer per deelnemer.

11. Het leefnet mag niet eerder uit het water worden genomen dan op verzoek van de weegploeg.

12. De wedstrijdcommissie zal met minimaal 2 van haar leden de vis wegen en verdere administratie verzorgen. Deelnemers dienen zelf toe te zien en reclamaties direct door te geven.

13. Puntentelling: Hoogste gewicht in vak = 25 pnt., volgende 24 pnt. enz. Geen vis = 0 pnt.

14. De wedstrijdcommissie streeft naar een prijsverhouding van 1 : 3. De prijzen dienen persoonlijk te worden afgehaald. Indien men dit niet kan moet dit vóór aanvang van de wedstrijd gemeld worden. Bij niet afmelding vervalt de prijs aan de eerstvolgende deelnemer.

15. Mocht bij toekenning van de prijzen blijken dat meerdere deelnemers een gelijk aantal punten hebben, telt het hoogste gewicht van het aantal meetellende wedstrijden.

16. Ieder wordt geacht dit reglement te kennen. Aan de leden van de wedstrijdcommissie is de handhaving der goede orde. Hij/zij die zich tijdens de wedstrijd misdraagt, afval achterlaat of zich niet aan de gestelde regels houd wordt gediskwalificeerd.

17. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet beslist de wedstrijdcommissie.

De wedstrijdcommissie