Regelement karpervijver Sportpark Zuid (vaste hengel)

Reglement karpervijver Sportpark Zuid    


• In de karper vijver mag alleen gevist worden wanneer u lid bent van hengelsportvereniging HSV De Rietvoorn Doetinchem in bezit bent van een geldige vispas en 15 jaar en ouder bent 
• Jeugdige vissers vanaf 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een senior lid samen vissen vanaf één aangelegde visplek.
• Er mag alleen worden gevist met de vaste hengel voorzien van topelastiek
• Het gebruik van gevlochten lijnen is niet toegestaan
• Het gebruik van een vishaak met weerhaak is niet toegestaan.
• Er mag maar met één hengel worden gevist
• Er mag alleen worden gevist vanaf de vast aangelegde visplekken, verwijderen van oeverbeplanting is niet toegestaan
• Het is verboden te vissen met vers de vase (muggenlarven) of gekleurde maden
• Men dient de vis met respect te behandelen, met een deugdelijk schepnet binnen te halen en na onthaking in schepnet of op een onthakingsmat direct terug te plaatsen met het schepnet
• Gebruik bij het fotograferen van de vis altijd een onthakingsmat
• Zorg voor een schepnet en onthakingsmat die bij aanvang droog zijn
• Het is ten strengste verboden om de gevangen vis mee te nemen
• Er mag alleen gevist worden met weerhaakloze haken maat 10 of kleiner
• De hoofdlijn en onderlijn mogen niet dikker zijn dan 0.22/100
• Voerballen mogen alleen worden gecupt dus niet gooien
• Alleen tijdens wedstrijden van de vereniging mogen leefnetten worden gebruikt
• Men is verplicht mee te werken aan vispas en materiaal controle bij twijfel kan na uw identiteitskaart worden gevraagd
• Men ten alle tijden rekening moet houden met mede vissers en elkaar met respect te behandelen
• De visstek dient schoon te worden achtergelaten
• Er mag gevist worden vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang
• In alle gevallen waarin dit regelement niet voorziet, beslist het bestuur