Wedstrijdreglement jeugd


- Er wordt gevist met maximaal 1 vaste hengel maximaal 8 meter lang
- Er mag geen tweede hengel worden opgetuigd
- Opwindmechanisme in welke vorm dan ook is niet toegestaan
- Er wordt gevist op lengte. Alle vis, behalve snoek en snoekbaars telt mee
- Het voeren van maximaal 1 kilo aangemaakt (nat) voer is toegestaan
- Kleurstoffen zijn verboden
- Gekleurde maden en muggenlarve zijn verboden
- De gevangen vis moet worden bewaard in een leefnet
- Ouders c.q. begeleiders mogen voor de wedstrijd helpen
- Het vissen dient zelfstandig te gebeuren (maden aan de haak doen voeren etc.)
- Uitzondering hierop in overleg met de jeugdcommissie
- Bij het landen van een grote vis mag de ouder c.q. begeleider helpen
- Bij onweer wordt de wedstrijd onmiddellijk afgeblazen. De vis die er is gevangen telt wel mee voor die wedstrijd
- Eventuele geschillen worden direct met en door de jeugdcommissie besproken en indien mogelijk opgelost


De jeugdcommissie