Waarom?

Als sportvisser zult u ongetwijfeld weten dat u om in de vele wateren die Nederland rijk is te mogen vissen, u over het algemeen lid moet zijn van een hengelsportvereniging.In een groot aantal gevallen is het verkrijgen van vergunningen het belangrijkste argument voor een hengelsporter om lid van een vereniging te worden. Hiervoor kunt u natuurlijk ook uitstekend bij De Rietvoorn terecht. Zie op de betreffende pagina vergunningen waar u als lid van onze vereniging zoal uw hengel mag uitwerpen. Maar het zijn niet alleen de vergunningen die u als lid van De Rietvoorn voordeel opleveren.

U wordt ook lid van een hengelsportvereniging die op allerlei gebied activiteiten ontplooit. Deze liggen natuurlijk hoofdzakelijk op hengelsportgebied. Zo plegen wij regelmatig overleg met gemeente, waterschap en overkoepelende hengelsportorganisaties om er zorg voor te dragen dat wij onze hobby op een zo goed en breed mogelijke manier uit kunnen oefenen. Wij organiseren vanzelfsprekend ook viswedstrijden en vooral in de wintermaanden thema-avonden op het gebied van sportvissen. Dit natuurlijk zowel voor volwassenen als voor de jeugd.

Op het gebied van de jeugd zijn wij dan ook erg actief en organiseren elk jaar een serie van vislessen. Daartoe hebben wij de beschikking over een kindvriendelijke vijver in de directe omgeving van ons clubgebouw. Jaarlijks organiseren we een barbequevond voor onze leden. Als laatste willen we wijzen op de mogelijkheid om bij ons een visboot af te meren. Hiervoor staat direct aan de Oude IJssel ons clubhuis met botensteiger ter beschikking. U ziet het, redenen genoeg om lid te worden van De Rietvoorn Doetinchem. Hieronder ziet u op welke manieren dit mogelijk is.