Lid worden

Voor de leden die de vispas via de meedoenarrangement bestellen gaat er een verandering plaats vinden(behalve voor de botenhouders ). Met ingang van 1 januari 2018 kunt u alleen nog een vispas bestellen als nieuw lid. Dit komt omdat de ledenadministratie nu door Sportvisserij Nederland wordt verwerkt en zij niet in staat zijn om verschillende regelingen te verwerken in hun pakket.
 
Wat betekent dit voor u: de vispas aanvraag doet u hetzelfde zoals u altijd gewend bent alleen kost het enkele punten meer en er staat nu nog maar een product die voor u van toepassing is nl. nieuw jeugdlid, juniorplus lid of senior lid, heeft u een botenplaats of krijgt u een botenplaats toegewezen( alleen als u lid bent) dan kunt u deze ook bestellen.

Mocht u nog vragen hebben of denk u dat u ook in aanmerking komt voor deze regeling, neem dan contact op met het meedoenarrangement telefoon 0314-377377 tijdens werkdagen tussen 9.00 en 10.30 uur of via email info@meedoenarrangement.nl .
 
Voor 65-plussers geldt dat men via dit telefoonnummer een afspraak kan maken voor het spreekuur dat iedere woensdag van 10.30 tot 13.00 uur wordt gehouden op het Zorgplein. Daar wordt u eventueel geholpen met het invullen van formulieren etc.
Men kan lid worden via de website van Sportvisserij Nederland: 


U betaalt via ideal of creditcard. 
 

Wat ieder bestaand lid moet weten! 

WIST U DAT:….
Door een afgegeven automatische incassomachtiging u op de goedkoopste manier één jaar lid bent! (senioren € 33,00; jeugd € 12,00)
vanaf 1 januari 2025 word de contributie voor senioren € 38,00 jeugd € 12,00

De incasso begin november van u rekening wordt afgeschreven, en u eind november op u bankafschrift zelf kunt zien of de incasso is gelukt!!!!

Zo niet…. U automatisch een acceptgiro van Sportvisserij Nederland ontvangt met een toeslag van € 5,00
U de contributie moet voldoen voor 31 december
De leden die geen incasso hebben afgegeven duurder uit zijn i.v.m.administratie kosten
(senioren en Junior Plus € 5,00 en voor de jeugd € 2,00)

Betalingen na 1 januari voor JuniorPlus en Seniorleden nog eens € 2,00 duurder wordt.
Voor boothouders € 10,00 (i.v.m. extra administratiekosten).

ATTENTIE: Boothouders die niet betaald hebben voor 1 april dan zal het bootreglement worden toegepast o.a. boot eruit en geen recht meer op de ligplaats.

Indien u géén lid meer wilt zijn voor het volgend jaar, u zich moet afmelden bij Sportvisserij Nederland vóór 1 oktober van het lopende jaar.

Adreswijzigingen, verkeerde informatie op een vispas, emailadressen en telefoonnummers u door moet geven aan Sportvisserij Nederland, Dit kunt u zelf regelen via mijnsportvisserij.nl


U voor alle administratie vragen kunt mailen of contact opnemen met de ledenadministrateur!

De ledenadministratie:
hsvderietvoorn@kpnmail.nl