Wat ieder bestaand lid moet weten!


WIST U DAT:…. 
Door een afgegeven automatische incassomachtiging u op de goedkoopste manier één jaar lid bent! (senioren € 33,00; jeugd € 12,00) 

De incasso begin november van u rekening wordt afgeschreven, en u eind november op u bankafschrift zelf kunt zien of de incasso is gelukt!!!! 

Zo niet…. 
U automatisch een acceptgiro van Sportvisserij Nederland ontvangt met een toeslag van € 5,00 
U de contributie moet voldoen voor 31 december
De leden die geen incasso hebben afgegeven duurder uit zijn i.v.m. het toesturen van een acceptgirokaart
(senioren en Junior Plus € 5,00 en voorj de jeugd € 2,00)

Betalingen na 1 januari voor JuniorPlus en Seniorleden nog eens € 2,00 duurder wordt. 
Voor boothouders € 10,00 (i.v.m. extra administratiekosten). 
ATTENTIE: Boothouders die niet betaald hebben voor 1 april dan zal het bootreglement worden toegepast o.a. boot eruit en geen recht meer op de ligplaats.

Indien u géén lid meer wilt zijn voor het volgend jaar, u schriftelijk moet afmelden vóór 1 oktober 2016! 

Als u lid was in het afgelopen jaar u beslist geen Vispas moet halen bij een verkooppunt!
Adreswijzigingen, verkeerde informatie op een vispas, emailadressen en telefoonnummers u door moet geven aan de ledenadministrateur, zodat de juiste gegevens op u nieuwe vispas komen. En wij u ook gemakkelijk kunnen bereiken!

U een abonnement op het Visblad via de vereniging kunt krijgen voor maar € 7,80 per jaar! 
Er een juniorplus lidmaatschap is voor jongeren van 14 t/m 17 jaar! (€ 23,50 bij automatische incasso en € 28,50 bij betaling via acceptgiro)
U elk moment alsnog een automatische incasso kunt invullen! Nieuwe boothouders verplicht worden om te betalen via automatische incasso.

U voor alle administratie vragen kunt mailen of contact opnemen met de ledenadministrateur! 

De ledenadministratie
Rob Smit
rob.smit@live.nl
Tel. 0610194567

of

Jan Horst
penningmeesterhsv@kpnmail.nl
Tel. 0314-333777