Wachtlijst botenligplaatsWACHTLIJST BOTENPLAATS 27-11-2017
Volgorde recht van plaatsing boot
Lid-nummer
Naam
Datum inschrijving
na betaling wachtlijst

 1 ?
H.LOWENTHAL, Doetinchem. breed

29-05-2017
 2
 ? 

R. de Vries, Doetinchem

23-01-2018

 3
 ? 

S. Gunn, Wehl.

29-01-2018

 4
 ?

R.B.C.Peters, sHeerenberg.

26-03- 2018

 5
 ?

J. Koster, Wehl

07-04-2018

 6
?
J. Kniest, Didam 

29-05-2018

 7
?
A.v.Loenen. Doetinchem  
25-06-2018

BIJGEWERKT 03-07-2018
.