Vis les op de basisschool

Ook verzorgd H.S.V. De Rietvoorn vis-lessen op de basisschool voor de groepen 6 t/m 8 

De vis les in het kort. 

De vis les bestaat uit twee delen: ruim een uur biologie in de klas en twee uur visexcursie. ‘s Ochtends komt in de klas aan bod welke vissen in Nederland leven, hoe groot ze worden, wat ze eten, hoe ze onder water kunnen ademen en allerlei vis vragen die de kinderen zelf bedenken. Hoe groot is de grootste vis die je in Nederland tegen kunt komen? Wat is een blauwneus? Hoe oud kan een snoek worden? Hoe planten palingen zich voort? Op al die vragen kun je antwoord krijgen in de vis les.
Tijdens de vis les krijgt iedere leerling een lespakket
van Sportvisserij Nederland, dat bestaat uit een leuk
en leerzaam werkboek en een drietal zoekkaarten over waterplanten, waterdiertjes en vissen. Met het werkboek kan de leerkracht met de leerlingen nog een aantal lessen aan de slag.
’s Middags gaan ze op weg naar het viswater om
het geleerde in de praktijk te brengen: zelf vissen dus! Maar eerst spreken we af dat we respect voor de natuur hebben, de vissen voorzichtig zullen behandelen en weer terugzetten en dat we geen rommel achterlaten. De kinderen doen dat in kleine groepjes onder begeleiding van vrijwilligers van de Rietvoorn.