Sportpark Zuid reglement SENIOR

Vijvers Sportpark Zuid reglement Westzijde

HENGELSPORTVERENIGING DE RIETVOORN te DOETINCHEM
Opgericht 15 februari 1936, ingeschreven bij de K. v. K. te Arnhem onder nummer 40120146.

Verenigingsadres: HSV De Rietvoorn
Stokhorsterweg 4 7006 GA Doetinchem
Tel. Clubgebouw 0314344651


SENIOR REGLEMENT , ingangsdatum 1 januari 2014 Hengelsportvereniging De Rietvoorn huurster van de vis rechten in de watergangen van Sportpark Zuid geeft hierbij de reglementen behorende bij betreffende water waar u mag vissen mits in het bezit van een geldige vispas met: 

TWEE HENGELS, mits dit geen belemmering vormt voor medebevissers.
TEN STRENGSTE VERBODEN IS:
1.Gevangen vis mee te nemen.**
2.Het gebruik van allerlei vormen van bewaarnetten.**
3.Te vissen tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopkomst.
4.Te vissen in de sloot tot aan de duiker bij de zwaaikom.
5.Vanaf of onder de brug te vissen.
6.Groenvoorziening te vernielen.
7.Vuil of overtollig voer/aas in het water te werpen of op de oever achter te laten.
8.Zich in het water te bevinden.
9.Een voerplek te maken zonder dat men er direct gaat vissen.
10.Het een medebevisser lastig te maken.
** Bij verenigingsevenementen kan door bestuursbesluit hiervan worden afgeweken.

BEPALINGEN
1.Iedere gebruiker van de watergangen op sportpark zuid is verplicht de vispas op eerste vordering ter inzage te overhandigen aan bevoegde ambtenaren en de verenigingscontroleurs.
2.Tevens is verplicht de aanwijzingen van vorengenoemden (onder bepaling 1) stipt en onmiddellijk op te volgen.
3.Alle vervoersmiddelen moeten op de daarvoor bestemde plaatsen gestald worden dus niet achter uw visstek in het gras. Bovendien moeten ze zo gestald worden dat deze geen belemmering vormen voor andere gebruikers van Sportpark Zuid.
4.Het invalidesteiger, mag uitsluitend gebruikt worden door leden die hun vissport kunnen beoefenen vanuit hun invalidewagen.
Bij geconstateerde overtredingen van de VERBODEN of van de BEPALINGEN zullen er sancties worden genomen waarna schorsing volgt.
5.Overtredingen van deze bepalingen kan royement ten gevolge hebben. Een royement of langdurige schorsing wordt doorgegeven aan de Politie en Federatie en deze laatstgenoemde beslist over een brede overname van het royement of schorsing in het federatieve gebied.


Het bestuur